کارجوی محترم از اینکه مار را انتخاب کرده اید متشکریم 

  روش های ثبت نام :

  -اینترنتی 
  
  -حضوری

  جستجوی فرصت شغلی :

  - از طریق سایت
  
  - از طریق پیامک با ارسال * به شماره 09332053841 یا 30009900007020  

 تذکر : ( قبل از گرفتن معرفی نامه باید سفته داشته باشید )

 
  گرفتن معرفی نامه :
 
  - از طریق سایت   
 
  - ارسال کد فرصت شغلی به سامانه 09332053841  یا 30009900007020 
 
  پیشنهاد شغلی :
 
- از طریق سایت
  
- از طریق ارسال پیامک به سامانه 09332053841 یا 30009900007020 
 
ضمنا جواب معرفی نامه را ظرف مدت 48 ساعت ارسال نمایید .