صفحه اصلیجستجوی فرصت شغلیجستجوی نیروی کارتماس با مانظرات و پیشنهاداتدرباره ما

 کاربر محترم جهت تسریع در جستجو موارد زیر را مشخص فرمایید. (وارد کردن کد پروژه الزامی نیست .)                                           

                   درصورتیکه پروژه خاصی مد نظر دارید ، میتوانید آن را در قسمت "کد پروژه" وارد نمائید.

              عنوان شغل :                                  کد پروژه :       

        وضعیت تاهل :                                           جنسیت : 

               استان :                                                شهر :

 شیفت های کاری :                    

                                                              

     


کارجوی عزیز قبل از گرفتن معرفی نامه حتما باید در کاریابی ثبت نام و مقدار سفته شما در کاریابی 1000,000 تومان باشد .
راهنمای گرفتن معرفی نامه از طریق سایت :
1- روش اول : صفحه اصلی ---------> جستجوی فرصت شغلی -----> جزئیات بیشتر ----> گرفتن معرفی 2- روش دوم : صفحه اصلی ------> ورود کارجویان -----> یوزر و پسورد وارد نمایید ------> اگر کد پروژه را دارید گرفتن معرفی نامه در غیر این صورت در قسمت جستجوی فرصت شغلی

مواردی که ممکن است از طریق سایت نتوانید معرفی نامه بگیرید :
1- مقدا ر سفته کمتر از مقدار لازم در کاریابی باشد که باید سفته رو افزایش دهید .
2- شما معرفی نامه بدون جواب دارید : ورود کارجویان-----> یوزر و پسورد خودرا وارد کنید----> قسمت ثبت جواب معرفی نامه

               لطفا در صورت گرفتن معرفی جواب آن را ظرف مدت 24 ساعت به شرکت اعلام فرمایید

              کارجوی محترم پس از انتخاب پروژه مورد نظر جهت گرفتن معرفی بر روی گزینه "جزئیات بیشتر" کلیک کنید